(image) header
Tillstånd och ansvar

Conova AB:s verksamhet styrs av lagar och förordningar.

Ett flertal av Conovas verksamheter är tillståndspliktiga. För att få bedriva dem ställs en rad krav på Conova som bolag men också på de enskilda medarbetarna. Bland annat ska de som förmedlar försäkringar samt ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, ha relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även ha praktisk erfarenhet. Samtliga anställda försäkringsförmedlare på Conova har genomgått adekvat utbildning och besitter den erfarenhet som krävs.

Conovas investeringsrådgivning utförs som anknutet ombud till United Securities AB.

Anställda rådgivare hos Conova är licensierade försäkringsförmedlare genom Insuresec och innhar även Swedsec-licensiering.

Samtliga förmedlare på Conova omfattas av lagstadgad ansvarsförsäkring.

BOLAGSREGISTRERING OCH TILLSYNSMYNDIGHET

ANSVARSFÖRSÄKRING

HUR DU GÖR OM DU INTE ÄR NÖJD


(image) linje