(image) header
Samarbetspartners

Conova är medlem i Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm.

Conova är anknutet ombud till United Securities

Förvaltning
Conova har valt att samarbeta med förvaltare som arbetar med aktiv förvaltning inom fondförsäkringar.

Försäkringar och pension
Conova samarbetar med en rad olika försäkringsbolag.

Placeringar
Conova arbetar som anknutet ombud till United Securities. Som anknutet ombud kan Conova, utöver sin ordinarie verksamhet som försäkringsförmedlare, marknadsföra och distribuera United Securities tjänster och produkter samt lämna investeringsrådgivning kring dessa.

United Securities är ett värdepappersbolag med tillstånd hos Finansinspektionen.

FÖRVALTNING

FÖRSÄKRING OCH PENSION

PLACERINGAR


(image) linje
Text: Mattias Isefjord Layout: Stina Svalin