(image) header
Samarbetspartners - Placeringar och sparande

Som anknutet ombud till United Securities kan Conova förmedla och lämna rådgivning kring ett brett utbud av fonder.

Med hänsyn taget till hela kundens privatekonomi och andra placeringar, föreslås ett investeringsförslag som passar individens livssituation, riskprofil, placeringshorisont och behov. På så sätt kan varje kund uppnå en sund balans mellan risk och möjlig avkastning.

Hör gärna av dig så berättar vi mer!

United SecuritiesFÖRVALTNING

FÖRSÄKRING OCH PENSION

PLACERINGAR OCH SPARANDE(image) linje