(image) header
Conova ger dig kvalificerade råd - du vägleds till ett bättre sparande

På Conova har vi lång erfarenhet av kvalificerad rådgivning kring investeringar
och olika finansiella instrument. Vi har också ett långt perspektiv på relationen
till våra kunder.
Vi lyssnar på dig och sätter oss in i din situation. Utifrån dina förutsättningar,
din placeringshorisont och den risknivå du väljer föreslår Conova skräddarsydda
placeringslösningar. Vår uppgift är att ge dig en tydlig överblick och kvalificerad
rådgivning. Vi tar också ansvar för att upprätthålla en god kontinuerlig kontakt.

Samarbetspartners


(image) linje
Text: Mattias Isefjord Layout: Stina Svalin