(image) header
Conova ger dig överblick och kvalificerade råd - du vägleds till en bättre pension

Bra överblick och god förvaltning är hemligheten bakom en god pension. Som vår kund får du
en tydlig helhetsbild av ditt totala pensionssparande och försäkringsskydd.
Vår målsättning är att ditt pensionssparande alltid förvaltas på bästa sätt, anpassat till din
placeringshorisont och riskvilja. Som fristående rådgivare kan vi ge dig kvalificerad rådgivning
som är helt fokuserad på dina förutsättningar och dina planer för framtiden.

Samarbetspartners


(image) linje
Text: Mattias Isefjord Layout: Stina Svalin