(image) header
Om du inte är nöjd

Om du av någon anledning inte är nöjd med en tjänst eller den rådgivning som Conova levererat måste du höra av dig så snart som möjligt.

Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare på Conova som du haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle du efter detta fortfarande vara missnöjd kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på Conova. Vid klagomål ska du bifoga kopior på relevanta handlingar. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar efter mottagandet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende. Vi behandlar ditt klagomålsärende snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Ev klagomål skickas till:

Conova AB
Klagomålsansvarig, Kristina Hårdänge
Kristinaplatsen 3
602 34 Norrköping

kristina.hardange@gmail.com

Som konsument har du också möjlighet att vända dig till Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå samt den kommunala konsumentrådgivningen.

Allmänna reklamationsnämnden
Är du inte nöjd med resultatet av ett klagomål har du möjlighet att göra en skriftlig anmälan till Allmänna reklamationsnämnden.

Prövning i domstol
Du har även möjlighet att vända dig till allmän domstol med en stämningsansökan mot Conova AB. Det är då lämpligt att du anlitar ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ärendet och dina utsikter att nå framgång i processen.


BOLAGSREGISTRERING OCH TILLSYNSMYNDIGHET

ANSVARSFÖRSÄKRING

HUR DU GÖR OM DU INTE ÄR NÖJD


(image) linje
Text: Mattias Isefjord Layout: Stina Svalin