(image) header
Bolagsregistrering och tillsynsmyndighet

Bolagsregistrering
För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste det förmedlande bolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Conova är registrerat för förmedling av livförsäkringar.
Conova är också registrerat hos Bolagsverket som anknutet ombud till United Securities AB, ett registrerat värdepappersbolag med säte i Stockholm.

Kontakta Bolagsverket för kontroll av vår registrering.

BOLAGSVERKET
851 81 Sundsvall

0771-670 670 | bolagsverket@bolagsverket.se |www.bolagsverket.se

Tillsyn
Conova står under tillsyn av Finansinspektionen, den myndighet som övervakar företag på finansmarknaden.

Kontakta Finansinspektionen för kontroll av vårt tillstånd.

FINANSINSPEKTIONEN
Box 7821
103 97 Stockholm

08-787 80 00 | finansinspektionen@fi.se | www.fi.se


BOLAGSREGISTRERING OCH TILLSYNSMYNDIGHET

ANSVARSFÖRSÄKRING

HUR DU GÖR OM DU INTE ÄR NÖJD


(image) linje
Text: Mattias Isefjord Layout: Stina Svalin