(image) header
Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling är tecknad hos
AIG Europe Limited

AIG Europe Limited
Västra Järnvägsgatan 7
103 69 Stockholm

info.sweden@aig.com | www.aig.se

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med vår försäkringsförmedling.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är 1 250 618 euro. Den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 2 501 236 euro.


BOLAGSREGISTRERING OCH TILLSYNSMYNDIGHET

ANSVARSFÖRSÄKRING

HUR DU GÖR OM DU INTE ÄR NÖJD


(image) linje
Text: Mattias Isefjord Layout: Stina Svalin