(image) header
Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling är tecknad hos
AIG Europe Limited

AIG Europe Limited
Västra Järnvägsgatan 7
103 69 Stockholm

info.sweden@aig.com | www.aig.se

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med vår försäkringsförmedling.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är 1 250 618 euro. Den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är
2 501 236 euro.

Ansvarsförsäkring för fondandelsförmedling är tecknad hos
AIG Europe Limited

AIG Europe Limited
Västra Järnvägsgatan 7
103 69 Stockholm

info.sweden@aig.com | www.aig.se

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med vår fondandelsförmedling.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är 500 000 euro. Den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är
750 000 euro.


BOLAGSREGISTRERING OCH TILLSYNSMYNDIGHET

ANSVARSFÖRSÄKRING

HUR DU GÖR OM DU INTE ÄR NÖJD


(image) linje
Text: Mattias Isefjord Layout: Stina Svalin